ProduktyŠIROKÁ FRAKCIA PRE RAFINÉRIE
Používané označenia: Uhľovodíkové oleje – procesné zmesky nešpecifikované.
Použitie: Ďalšie spracovanie v rafinériách.

ĽAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ
Použitie: Bežnou aplikáciou je vyhrievanie väčších objektov v stavebníctve, poľnohospodárstve a v sektore služieb.

DRUHOTNÉ PALIVO PRE KOGENERAČNÉ JEDNOTKY A INÉ MOTORY
Používané označenia: Destiláty (ropné), parou krakované, krakovaný petrolej.
Použitie: Ľahký vykurovací olej, použiteľný ako palivo do motorov na výrobu elektrickej energie, vykurovanie, alebo na ďalšie spracovanie v rafinériách.

ĽAHKÁ FRAKCIA – TECHNICKÝ BENZÍN
Používané označenia:  Uhľovodíky C3-11, destiláty z produktov katalytického krakovania, katalytický krakovaný benzín s nízkou teplotou varu, prípadne čistiaci benzín