Technický benzín – ľahká frakciaTECHNICKÝ BENZÍN – ĽAHKÁ FRAKCIA

 • katalytická frakcia ľahká,
 • NK č.: 27 10 12 90 CAS: 68476-46-0.

Používané označenia: uhľovodíky C3-11, destiláty z produktov katalytického krakovania, katalytický krakovaný benzín s nízkou teplotou varu, prípadne čistiaci benzín.

 

PODMIENKY PREDAJA

Za účelom spracovania objednávky a vyskladnenie tovaru k odberateľovi je zo strany odberateľa potrebné vystaviť a na adresu dodávateľa doručiť nasledujúce dokumenty:

 • kompletnú objednávka s údajmi odberateľa, názov odberateľa, adresu, IČO, DIČ, č. účtu, IBAN/SWIFT, kontaktnú osobu, tel.číslo, dátum odberu, cena,
 • výpis z OR SR,
 • názov príjemcu –  adresa, IČO, DIČ v prípade, že nie je taký istý ako odberateľ,
 • názov prepravcu – adresa, IČO, DIČ, druh vozidla, ŠPZ, meno vodiča, č. OP,
 • uviesť číslo NK (colná nomenklatúra) pod ktorým by mal byť tovar expedovaný. Ak by mala byť iná ako súčasná NK Široká frakcia pod NK č. 27 10 19 99, Ťažká frakcia č. NK 27101943, potrebujeme  požiadať o nové ZIN (záväzná informácia od Finančnej správy SR),
 • v prípade odberu tovaru Široká frakcia pod NK č.: 27 10 19 99, je potrebné zabezpečiť prepravu izotermickou cisternou tak, aby teplota pri dodaní tovaru neklesla pod 35 st.C,
 • účel predaja – použitie minerálneho oleja:
  – ak ide tovar do daňového skladu (v tomto prípade je nutné uviesť číslo DS a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a predložiť kópiu dokladov),
  – ak je odberateľ konečný spotrebiteľ a  v prípade, ak je odberateľ zároveň aj konečný spracovateľ, je potrebné uviesť účel spracovania,
  – ak ide tovar do voľného obehu, tak od Colného úradu potvrdenie a povolenie o predaji do voľného obehu, na aký účel sa použije minerálny olej – č. potvrdenia a doklad potvrdzujúci zaistenie spotrebnej dane – predložiť kópiu dokladov,
  – či tovar je kupovaný na ďalšie spracovanie.

Pri pravidelných odberoch je výhodnejšie požiadať Colnú správu o tzv. Odberný poukaz.

Ak by malo byť iné, ako súčasné nomenklatúrne zaradenie napr. Široká frakcia pod NK č.: 27 10 19 99, potrebujeme  požiadať o nové ZIN (záväzná informácia od Finančnej správy SR.)
V prípade otázok sa na nás kedykoľvek obráťte.