Proces

Proces prebieha pri teplote približne 420 stupňov Celzia a za prítomnosti katalyzátora. Odpadový  materiál sa premieňa na plyn a jeho následným ochladením sa mení na ropné frakcie, na surovinu, z ktorej bol pôvodne vyrobený.  Nedochádza pritom k horeniu, takže  technológia neprodukuje škodlivé emisie a nemá negatívny dosah na životné prostredie, ako to môže byť pri spaľovaní odpadov.

„Tento proces nie je možné v žiadnom prípade označiť za spaľovanie odpadov.“

Pri horení, čiže oxidácii, totiž dochádza k priamemu kontaktu plameňa s reakčnou zmesou, a to sa v tomto prípade nedeje. Nedochádza tak k horeniu plastov, ale k ich splyňovaniu.