O nás

Spoločnosť PWR – Plastic waste recycling a.s. je energetická spoločnosť pôsobiaca prevažne na slovenskom trhu, ktorá ma ambíciu stať sa lídrom. Našim klientom poskytujeme na mieru šité riešenia v oblasti zhodnocovania plastových odpadov a možnosti spracovania produktov v petrochemickom a rafinérskom priemysle, vždy s prihliadnutím na potreby rovnako odberateľa ako aj dodávateľa.

Hlavnou činnosťou je výroba palív a plynových olejov, ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie polyolefínu, čiže rozkladom dlhých reťazcov plastových materiálov na fluidnú zmes nasýtených uhľovodíkov.

Prezentácia

Výstupný produkt je katalytická frakcia ťažká, zodpovedá frakčným zložením

  • ľahkému vykurovaciemu oleju,
  • dieselovému palivu (motorovej nafte,
  • benzínu a voskom,

to znamená surovinám, ktoré je možné ďalej spracovávať v petrochemickom a rafinérskom priemysle ako hodnotnú surovinu alebo sa môže priamo použiť na výrobu tepla a elektrickej energie ako palivo do kogeneračných jednotiek.

Kapacita výroby je 500 t/mesiac, pričom spoločnosť má povolenie na zhodnocovanie plastového odpadu v objeme 17.500 ton ročne a teda má predpoklad pre ďalšie zvyšovanie objemu výroby.