O nás

Firma PWR – plastic waste recycling, a.s., sa zaoberá výrobou plynových olejov, ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie polyolifénov. Technológia termokatalytického spracovania odpadových plastov spočíva v spracovaní PE a PP odpadového plastu na tekuté uhľovodíky metódou katalytickej depolymerizácie.

Počas tohto procesu vznikajú tekuté a plynné uhľovodíky – benzíny a nafta – vykurovací olej. Získaný produkt sa spracuje na komponenty, ktoré majú identické alebo podobné vlastnosti ako minerálne oleje, a používajú sa ako zložka tekutých palív, materiál pre ďalšie spracovanie v petrochemickom a chemickom priemysle ako vykurovacie oleje a/alebo ako riedidlá a rozpúšťadlá .

Spoločnosť PWR – Plastic waste recycling a.s. je energetická spoločnosť pôsobiaca prevažne na slovenskom trhu, ktorá ma ambíciu stať sa lídrom. Našim klientom poskytujeme na mieru šité riešenia v oblasti zhodnocovania plastových odpadov a možnosti spracovania produktov v petrochemickom a rafinérskom priemysle, vždy s prihliadnutím na potreby rovnako odberateľa ako aj dodávateľa.