Nízkosírne druhotné palivo do KGJ a iných motorovNÍZKOSÍRNE DRUHOTNÉ PALIVO DO KGJ A INÝCH MOTOROV – VYKUROVACÍ OLEJ DO HORÁKOV

 • katalytická frakcia ťažká,
 • NK  č.: 27 10 19 43 CAS: 64742-91-2.

Používané označenia: Destiláty (ropné), parou krakované, krakovaný petrolej.

Použitie: Ľahký vykurovací olej, použiteľný ako palivo do motorov na výrobu elektrickej energie, vykurovanie, alebo na ďalšie spracovanie v rafinériách. Pre spaľovanie našich palív doporučujeme dokonale odstupňovanú radu univerzálnych olejových horákov KROLL KG/UB (20 kW až 1200 kW). Horáky používajú pre rozptyl paliva trysku s patentovanou ejektorovou technológiou, ktorá pomocou tlakového vzduchu trojnásobne zavzdušňuje a dokonale rozptyluje palivo. Vďaka tomu je dosiahnutie dokonalého prehorenia paliva, čo zaručuje vysokú efektivitu spaľovania všetkých druhov olejov. Jedná sa o kvalitné a spoľahlivé nemecké výrobky, ktoré majú všetky potrebné certifikáty pre prevádzku v EU. Kompletný návrh, dodávku a servis môžete získať u nášho spoľahlivého partnera Krollczech.cz

http://www.krollczech.cz/olejove-hor

 

PODMIENKY PREDAJA

Za účelom spracovania objednávky a vyskladnenie tovaru k odberateľovi je zo strany odberateľa potrebné vystaviť a na adresu dodávateľa doručiť nasledujúce dokumenty:

 • kompletnú objednávka s údajmi odberateľa, názov odberateľa, adresu, IČO, DIČ, č. účtu, IBAN/SWIFT, kontaktnú osobu, tel.číslo, dátum odberu, cena,
 • výpis z OR SR,
 • názov príjemcu –  adresa, IČO, DIČ v prípade, že nie je taký istý ako odberateľ,
 • názov prepravcu – adresa, IČO, DIČ, druh vozidla, ŠPZ, meno vodiča, č. OP,
 • uviesť číslo NK (colná nomenklatúra) pod ktorým by mal byť tovar expedovaný. Ak by mala byť iná ako súčasná NK Široká frakcia pod NK č. 27 10 19 99, Ťažká frakcia č. NK 27101943, potrebujeme  požiadať o nové ZIN (záväzná informácia od Finančnej správy SR),
 • v prípade odberu tovaru Široká frakcia pod NK č.: 27 10 19 99, je potrebné zabezpečiť prepravu izotermickou cisternou tak, aby teplota pri dodaní tovaru neklesla pod 35 st.C,
 • účel predaja – použitie minerálneho oleja:
  – ak ide tovar do daňového skladu (v tomto prípade je nutné uviesť číslo DS a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a predložiť kópiu dokladov),
  – ak je odberateľ konečný spotrebiteľ a  v prípade, ak je odberateľ zároveň aj konečný spracovateľ, je potrebné uviesť účel spracovania,
  – ak ide tovar do voľného obehu, tak od Colného úradu potvrdenie a povolenie o predaji do voľného obehu, na aký účel sa použije minerálny olej – č. potvrdenia a doklad potvrdzujúci zaistenie spotrebnej dane – predložiť kópiu dokladov,
  – či tovar je kupovaný na ďalšie spracovanie.

Pri pravidelných odberoch je výhodnejšie požiadať Colnú správu o tzv. Odberný poukaz.

Ak by malo byť iné, ako súčasné nomenklatúrne zaradenie napr. Široká frakcia pod NK č.: 27 10 19 99, potrebujeme  požiadať o nové ZIN (záväzná informácia od Finančnej správy SR.)
V prípade otázok sa na nás kedykoľvek obráťte.