pozadie

Hlavnou činnosťou je výroba palív a plynových olejov, ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie polyolefínu, čiže rozkladom dlhých reťazcov plastových materiálov na fluidnú zmes nasýtených uhľovodíkov.

vyrezy_07

Likvidácia plastového odpadu PP, PE, HDPE, LDPE

vyrezy_03

Druhotné  palivo – nafta

vyrezy_05

Ľahký vykurovací olej

vyrezy_09

Technický benzín

Proces prebieha pri teplote približne 420 stupňov Celzia a za prítomnosti katalyzátora. Odpadový  materiál sa premieňa na plyn a jeho následným ochladením sa mení na ropné frakcie, na surovinu, z ktorej bol pôvodne vyrobený.  Nedochádza pritom k horeniu, takže  technológia neprodukuje škodlivé emisie a nemá negatívny dosah na životné prostredie, ako to môže byť pri spaľovaní odpadov.