Nízkosírny ľahký vykurovací olej

PCP-32016

ľahký vykurovací olej   NK č.: 27 10 19 62, je horľavá kvapalina s nízkou viskozitou s výhrevnosťou 42,83 MJ/kg. Bežnou aplikáciou je vyhrievanie väčších objektov v stavebníctve, poľnohospodárstve a v sektore služieb.

Pre spaľovanie našich palív doporučujeme dokonale odstupňovanú triedu výkonov univerzálnych olejových horákov KROLL KG/UB (20 kW až 1200 kW).

Horáky používajú pre rozptyl paliva trysku s patentovanou ejektorovou technológiou, ktorá za pomoci tlakového vzduchu trojnásobne zavzdušňuje a dokonale rozptyľuje palivo. Vďaka tomu je dosahované dokonalé prehorenie paliva, čo zaručuje vysokú efektivitu spaľovania všetkých druhov olejov. Jedná sa o kvalitný a spoľahlivý Nemecký výrobok, ktorý má všetky potrebné certifikáty pre prevádzku v EU.

Kompletný návrh, dodávku a servis môžete dostať u nášho spoľahlivého partnera Krollczech.cz

Vykurovací olej – Karta bezpečnostných údajov

http://www.krollczech.cz/olejove-horaky