Przyjmujemy odpady z tworzyw sztucznych

pwr-logo2

Przyjmujemy odpady z tworzyw sztucznych, za potwierdzeniem odbioru. Posiadamy status RECYKLERA.

Firma nasza chętnie nawiąże współpracę z zakładami produkującymi odpady w drodze procesów produkcyjnych, zakładami gospodarki komunalnej, firmami segregującymi odpady czy prowadzącymi selektywną zbiórkę odpadów.

Odbieramy i skupujemy następujące odpady:

Polietylen (PE)

 • wysokociśnieniowy, małej gęstości (LDPE),
 • niskociśnieniowy, małej gęstości , liniowy (LLDPE),
 • niskociśnieniowy, dużej gęstości (HDPE).
  np.: opakowania po chemii gospodarczej, obudowy akumulatorów, beczki kanistry, skrzynki spożywcze, pojemniki, uszkodzone transportery itp.

Polipropylen (PP)

 • ataktyczny,
 • izotaktyczny,
 • syndiotaktyczny.
  np.: folia, worki z folii grubej i cienkiej w tym po karmie dla zwierząt czy nawozach, opakowania itp.

Kopolimery i mieszaniny powyższych tworzyw

Rynek odpadów z tworzyw sztucznych

 

 1. Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) – np. tunele foliowe, maty, doniczki, rurki, wężyki, itp.    02 01 04
 2. Odpady materiałów złożonych –np dywany , wykładziny, filce itp.    04 02 09
 3. Odpady tworzyw sztucznych – odpady poprodukcyjne z produkcji tworzyw sztucznych, partie produktów nie odpowiadających wymaganiom    07 02 13
 4. Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych – odpady z mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych np. zrzynki, ścinki, wióry, pyły    12 01 05
 5. Opakowania z tworzyw sztucznych – folie, worki, pojemniki    15 01 02
 6. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) – opakowania po olejach silnikowych ,hydraulicznych – przepracowanych i nowych, opakowania wykonane z polietylenu (HDPE); opakowania po nawozach i po środkach dezynfekcji stosowanych w gospodarstwach rolnych; opakowania również z polietylenu (HDPE)    15 01 10
 7. Tworzywa sztuczne – elementy pojazdów lub maszyn pozadrogowych wykonane z PE i PP    16 01 19
 8. Tworzywa sztuczne – odpady wyposażenia wnętrz, poremontowe    17 02 03
 9. Tworzywa sztuczne – odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania)    ex19 12 04
 10. Tworzywa sztuczne – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01 – odpadów opakowaniowych) – np. artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz, artykuły szkolne, zabawki, itp.    20 01 39

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami.