Zakup – Utylizacja odpadów przetwórstwa tworzyw sztucznych

Firma nasza chętnie nawiąże współpracę z zakładami produkującymi odpady w drodze procesów produkcyjnych, zakładami gospodarki komunalnej, firmami segregującymi odpady czy prowadzącymi selektywną zbiórkę odpadów.

Odbieramy i skupujemy następujące odpady:

Polietylen (PE)

  • wysokociśnieniowy, małej gęstości (LDPE),
  • niskociśnieniowy, małej gęstości , liniowy (LLDPE),
  • niskociśnieniowy, dużej gęstości (HDPE).
    np.: opakowania po chemii gospodarczej, obudowy akumulatorów, beczki kanistry, skrzynki spożywcze, pojemniki, uszkodzone transportery itp.

Polipropylen (PP)

  • ataktyczny,
  • izotaktyczny,
  • syndiotaktyczny.
    np.: folia, worki z folii grubej i cienkiej w tym po karmie dla zwierząt czy nawozach, opakowania itp.

Kopolimery i mieszaniny powyższych tworzyw

Rynek odpadów z tworzyw sztucznych

 

01 – odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) – np. tunele foliowe, maty, doniczki, rurki, wężyki, itp.    02 01 04
02 – odpady materiałów złożonych –np dywany , wykładziny, filce itp.    04 02 09
03 – odpady tworzyw sztucznych – odpady poprodukcyjne z produkcji tworzyw sztucznych, partie produktów nie odpowiadających wymaganiom    07 02 13
04 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych – odpady z mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych np. zrzynki, ścinki, wióry, pyły    12 01 05
05 – opakowania z tworzyw sztucznych – folie, worki, pojemniki    15 01 02
06 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) – opakowania po olejach silnikowych ,hydraulicznych – przepracowanych i nowych, opakowania wykonane z polietylenu (HDPE); opakowania po nawozach i po środkach dezynfekcji stosowanych w gospodarstwach rolnych; opakowania również z polietylenu (HDPE)    15 01 10
07 – tworzywa sztuczne – elementy pojazdów lub maszyn pozadrogowych wykonane z PE i PP    16 01 19
08 – tworzywa sztuczne – odpady wyposażenia wnętrz, poremontowe    17 02 03
09 – tworzywa sztuczne – odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania)    ex19 12 04
10 – tworzywa sztuczne – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01 – odpadów opakowaniowych) – np. artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz, artykuły szkolne, zabawki, itp.    20 01 39